design.befaestningen.dk

Oversigtskort

Her kan du downloade Befæstningens officielle oversigtskort over de mange anlæg og forter.

Samtlige bygningsværker på Befæstningen er markeret på kortet med forskellige symboler afhængig af bygningens funktion. De større forter er desuden markeret med navn.

Download oversigtskort

kort_ny.jpg