design.befaestningen.dk

Logo - frizone

Der er defineret en fast frizone rundt om logoet (markeret med røde pile).


Frizonen skal sikre, at logoet er let at aflæse og præsenteres bedst muligt. Frizonen markerer minimumsafstanden til andre elementer, f.eks. billeder, grafik, tekst og andre logoer.


Frizonen svarer til højden på logotypen, hvilket vil sige fra K’et i Københavns og B’et i Befæstning (markeret med røde pile). Afstanden varierer proportionelt i forhold til logoets størrelse.

Respektafstand.jpg